เกรท วอลล์ มอเตอร์ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยานยนต์พลังงานใหม่

Date:

เกรท วอลล์ มอเตอร์ สานต่อความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) ในการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยานยนต์พลังงานใหม่เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย (xEV Leader) ที่พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศพร้อมทั้งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของประเทศสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐและเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ มร. หวาง ลี่ผิง อัครราชทูตพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมี มร. เอลเลียต จาง ประธานอาเซียน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย มร. ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม ณ GWM Experience Center ไอคอนสยาม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอขอบคุณ เกรท วอลล์ มอเตอร์ สำหรับความเชื่อมั่นในการลงทุนและการขยายตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งยังผลักดันประเทศไทยให้เดินหน้าสู่การเป็นธรรมาภิบาลคาร์บอน โดยวางแผนสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด้วยยานยนต์พลังงานใหม่เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังมุ่งหวังต่อยอดไปสู่การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ (Unseen New Series) เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับประเทศ ในโอกาสนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไป”

มร. เอลเลียต จาง ประธานอาเซียน เกรท วอลล์ มอเตอร์ กล่าวว่า “ตั้งแต่เราเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราเน้นย้ำพันธกิจหลัก “In Thailand For Thailand” หรือการเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศไทยและเพื่อคนไทย ในปีที่ 2 ของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะยังคงยึดมั่นในพันธกิจนั้นและเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคชาวไทยด้วยผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าและบริการคุณภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ผนึกกำลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่สำหรับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการดูแลสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ในสื่อและช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมของพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยยานยนต์พลังงานใหม่อย่างรอบด้าน นอกจากนี้ เราจะต่อยอดความร่วมมือนี้ในอนาคตเพื่อสร้างกิจกรรมอันหลากหลายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทยกับภารกิจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในระยะยาวภายใต้โครงการ GWM Initiative ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม เสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีพันธกิจในการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการขยายฐานตลาดคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวแบบสมดุล กล่าวคือเน้นย้ำเรื่องการลดละการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้สานต่อความร่วมมือกับ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วางแผน และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยยานยนต์พลังงานใหม่ ในโอกาสนี้ ททท. จะทำงานร่วมกับบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการเดินทางท่องเที่ยวให้ก้าวสู่ธรรมาภิบาลคาร์บอนหรือการบริหารจัดการมลภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต และขอขอบคุณ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีมาโดยตลอด”

ทั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้สนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยเหนือระดับและนวัตกรรมล้ำสมัยทั้ง All New HAVAL H6 Hybrid SUV และ All New HAVAL JOLION Hybrid SUV ให้กับโครงการต่างๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ BCG Road Trip เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์ภาคกลาง, YEC Green Road Trip เชื่อมความสัมพันธ์ภาคกลาง-ภาคตะวันออก, Green Road Trip ข้ามถิ่นแผ่นดินอีสาน และ Green Road Trip ข้ามถิ่นหรอยแรงแหล่งใต้ เป็นต้น ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการ “GWM Life Road Trooper ขับสนุกสุดใจเที่ยวไปให้สุดทาง” ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์พลังงานทางเลือกอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแพร่หลายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก” (Global Intelligent Technology Company) มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอัจฉริยะที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเดินทางที่สะอาด ปลอดภัย และสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคชาวไทย แต่ยังยึดมั่นให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมและยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย และพร้อมที่จะยืนหยัดเป็นอีกหนึ่งกำลังและแรงใจเคียงข้างผู้บริโภคและสังคมไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไป

Share post:

spot_img

Related articles

บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ ลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วม(codeshare partnership) กับลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

GIFT รับเงินปันผลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

GIFT รายงานตลาดฯ รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory”

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory” บริการรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง มุ่งสู่การดำเนินงานแบบ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427