สวน 60 ปีไทยออยล์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครแหลมฉบัง

Date:

ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กลยุทธ์ 3 ประสาน 5 ร่วม ด้วยการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ร่วมรับผล และร่วมพัฒนา ในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ผสานกับการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานของบุคลากรไทยออยล์ไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม เพื่อจะเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ไทยออยล์ได้ร่วมมือกับเทศบาลนครแหลมฉบัง พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ ด้านหน้าของสนามกีฬาแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง เพื่อให้สมาชิกชุมชนรอบๆ โรงกลั่นและพื้นที่ใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ เป็น “แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง”
ด้านพื้นที่กิจกรรมภายในสวน ก็ถูกออกแบบและจัดวางให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริงและตอบสนองกลุ่มผู้ใช้สวนที่มีความหลากหลายตามวัยต่างๆ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภท ส่วนแรกจะเป็นกิจกรรมแบบ Active Activity เน้นไปทางกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและพื้นที่สันทนาการเพื่อสุขภาพ เช่น กิจกรรมทางกีฬา เดิน-วิ่ง ฟุตซอล สนามเด็กเล่น ส่วนที่สองจะเป็นแบบ Passive Activity เน้นไปในด้านการเรียนรู้ การจัดการกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการผ่อนคลาย เช่น ศาลาพักผ่อนในสวน การเรียนรู้พรรณไม้ในสวนป่าขนาดเล็ก

การออกแบบศาลาที่พักในสวนนั้น จะเน้นประหยัดพลังงานโดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาศาลา ซึ่ง “แผงโซลาร์เซลล์” นั้น ทำมาจากผลึกซิลิคอนที่มีคุณสมบัติหลักในการรับแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ถือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และชั้นบรรยากาศของโลก จึงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ภายในสวนได้ติดตั้งไฟฟ้าภายใต้แนวคิด Inground Up light เป็นโคมไฟฝังพื้นที่ส่องขึ้นไปยังต้นไม้หรือวัตถุที่เราต้องการเน้น และ Landscape lighting หรือไฟตกแต่งในสวน ซึ่งจะช่วยเพิ่มชีวิตชีวาและความโดดเด่นให้กับสวนสวยในยามค่ำคืน

นอกจากนี้ ไทยออยล์ ก็ได้นำแนวคิดการบริหารจัดการแบบ “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular Economy” มาใช้กับสวนสาธารณะแห่งนี้ในการจัดการขยะ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่มองดูแล้วสะอาดสะอ้านน่ารื่นรมย์ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ให้ประชาชนที่มาใช้พื้นที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยจะส่งผลทางอ้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังนำองค์ความรู้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับคนสวนมีความรู้ในเรื่องการคัดแยกและการจัดการขยะ เป็นการลดปริมาณการทิ้งขยะ เศษอาหารจากการนำมาแปลงเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ภายในสวน ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการในสวน ก็จะได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะถูกประเภทตามจุดที่วางถังขยะอีกด้วย

สวน 60 ปีไทยออยล์ ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เพื่อชุมชน และปอดของชุมชนซึ่งเป็นความตั้งใจที่ไทยออยล์ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง มอบให้เป็นของขวัญกับคนในชุมชนรอบๆ โรงกลั่นและชุมชนใกล้เคียง โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

Share post:

spot_img

Related articles

สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท

“สุริยะ” สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุกตลาดโลก

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จ.สงขลา

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420