กรมศุลกากรจับมือกรุงไทยต่อยอด ให้นิติบุคคล ลงทะเบียนออนไลน์

Date:

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จะเป็นการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก และการต่ออายุตัวแทนออกของ ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานประเภทนิติบุคคลที่
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีกรรมการทุกคนเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

โดยกรมศุลกากรได้เปิดระบบลงทะเบียนฯ นี้ครั้งแรกในปี 2564 รองรับการลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออกสำหรับบุคคลสัญชาติไทย การต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เปิดให้บริการลงทะเบียนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา ปัจจุบันมีผู้ใช้งานที่ดำเนินการสำเร็จจำนวน 5,951 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

ทั้งนี้ กรมศุลกากรและธนาคารกรุงไทยมีแผนในการพัฒนาระบบให้รองรับการดำเนินการลงทะเบียนของผู้นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของให้ครบทุกกิจกรรมคือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การต่ออายุ และการยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานและที่สำคัญ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่รวดเร็ว และปลอดภัย แก่ผู้นำเข้า-ส่งออก อีกด้วย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น พร้อมต่อยอดการให้บริการประชาชนรวมถึงคู่ค้าหรือพันธมิตรของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า (X2G2X) ความร่วมมือ

ในครั้งนี้ ธนาคารได้นำระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) มาใช้ ช่วยให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตังได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา โดยนับเป็นครั้งแรกของประเทศที่นิติบุคคลสามารถยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำมาใช้ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลนิติบุคคล โดยไม่ต้องใช้เอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการยื่นขอหนังสือรับรองที่มีกำหนดระยะเวลาในการใช้งาน ลดขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่มีกระบวนการลงนามกำกับก่อนทำธุรกรรม และที่สำคัญช่วยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานปลอดภัยมากขึ้น เพราะไม่ต้องยื่นบัตรประชาชนตัวจริงผ่านตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในการลงทะเบียน ให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลสามารถลงทะเบียนออนไลน์ สะดวก ง่าย ครบ จบในที่เดียวไม่เสียเวลาเดินทาง

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยมีแผนร่วมกับกรมศุลกากรในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับบริการของกรมศุลกากร ต่อยอดโครงการ Customs Trader Portal อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนำส่งสินค้าถึงผู้นำเข้าแบบ Door-to-Door One-Stop Service เชื่อมต่อการทำธุรกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยรวมบริการการออกของไว้ในที่เดียวบน Customs Clearing House อาทิ การชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมแบบครบวงจร การติดตามสถานะข้อมูลใบขนสินค้า ติดตามสถานะการนำเข้าและขนส่ง ไปจนถึงการเคลียร์สินค้าปลายทาง ให้ผู้นำเข้าสินค้าสามารถรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย พร้อมเชื่อมต่อการเก็บหลักฐานรูปแบบดิจิทัล

นอกจากภารกิจยกระดับการให้บริการเพื่อเชื่อมต่อหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนและกลุ่มธุรกิจอย่างไร้รอยต่อแล้ว ธนาคารกรุงไทยยังพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อยกระดับการบริการสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำเข้า-ส่งออกให้คล่องตัวกว่าเดิมผ่านระบบ Digital Trade Platform เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่แบบครบวงจร ด้วยบริการ Krungthai Trade Online ที่ให้บริการคำขอเปิดหรือแก้ไข L/C การชำระหนี้คงค้าง หรือบริการขอรับสินเชื่อออนไลน์ และ บริการ Krungthai Business แอปพลิเคชันจัดการการเงินสำหรับธุรกิจ โอน รับ จ่าย ทั้งในและต่างประเทศ โอนเงินไปยังต่างประเทศได้ถึง 16 สกุลเงิน รับ-จ่าย เงินสะดวกผ่านบริการ My QR พร้อมบริการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax Plus)

Share post:

spot_img

Related articles

สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท

“สุริยะ” สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุกตลาดโลก

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จ.สงขลา

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420