EXIM BANK จัดอบรมพัฒนาสินค้าและแบรนด์ไทย

Date:

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และนางนลินี  โสรณสุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) ให้การต้อนรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SMEs Export Studio: Innovate for a Greener Future จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ส่งออก SMEs ในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดย EXIM BANK พร้อมให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างโอกาสให้ SMEs ไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

Share post:

spot_img

Related articles

บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ ลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วม(codeshare partnership) กับลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

GIFT รับเงินปันผลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

GIFT รายงานตลาดฯ รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory”

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory” บริการรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง มุ่งสู่การดำเนินงานแบบ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427