อาร์เอส กรุ๊ป เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน TACC 2022

Date:

อีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของอาร์เอส กรุ๊ป คือการพัฒนาคนด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ รวมถึงผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงนักธุรกิจและเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ RS Young Blood ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในด้านต่างๆ ผ่านการทำงานของทุกหน่วยธุรกิจ ที่คนทุกรุ่นสามารถมาใช้ชีวิต แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อทำงานร่วมกันได้ โดย อาร์เอส พร้อมที่จะจับมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเติมแรงบันดาลใจ เติมความรู้ที่ไม่มีในห้องเรียน และเตรียมความพร้อมให้นิสิต-นักศึกษาทุกคนได้หาประสบการณ์ใหม่ๆ ก่อนจะเรียนจบและออกมาทำงานจริง โดยล่าสุด ได้จัดงาน RS OPEN HOUSE เปิดบ้านต้อนรับให้นิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันกรณีศึกษาทางการบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (Thailand Accounting Case Competition 2022) จำนวน 15 ทีม ได้รู้จักและเข้าใจอาร์เอส กรุ๊ป ยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการพบปะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหาร และเยี่ยมชมธุรกิจในเครืออาร์เอส กรุ๊ป

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในวันนี้อาร์เอส ได้เปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมาก นอกจากเราจะขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังและศักยภาพของ Entertainmerce business model ที่ประสานความเชี่ยวชาญทั้งในแง่ของธุรกิจสื่อและบันเทิงเข้ากับธุรกิจคอมเมิร์ซแล้ว เรายังมีภารกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดบ้านต้อนรับนิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ เชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้ตามหา Passion ของตัวเองอีกด้วย จึงคาดหวังว่าทุกคนที่มาแข่งขันในครั้งนี้จะได้ประโยชน์กลับไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะเก่งและแก้โจทย์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่อยากให้ทุกคนมี Teamwork ในการทำงานร่วมกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการแข่งขันไปต่อยอดในการเรียนต่อหรือการทำงานจริงในอนาคต”

ด้าน ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ประธานคณะทำงานการจัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมถ์ เผยว่า “การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสภาวิชาบัญชีฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาให้เข้าใจถึงปัญหาการบริหารองค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงและฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาชีพและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม ที่ผ่านมาเราจะคัดเลือกบริษัทที่เป็นมหาชนและมีความโดดเด่นเข้ามาเป็น Case Study ซึ่งในปีนี้ต้องขอขอบคุณ อาร์เอส กรุ๊ป ที่ให้เราใช้เป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจที่สามารถถ่ายทอดและส่งต่อองค์ความรู้ด้าน Business Transformation ที่ประสบความสำเร็จให้แก่นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านการบัญชี การตลาด การสร้างแบรนด์ และการบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในการศึกษาต่อหรือทำงานในอนาคต ซึ่งในปีนี้มีนิสิต-นักศึกษาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันถึง 94 ทีม ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 2 จำนวน 15 ทีม และจะทำการตัดสินในวันที่ 3 กันยายนนี้”

คุณคณาพร เกิดกลิ่นหอม หนึ่งในตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวว่า “ตัวเองเรียนด้านบริหารธุรกิจ มองว่าการแข่งขันนี้มีความน่าสนใจ เราเห็นรุ่นพี่ที่แข่ง เห็นคำถามแล้วมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการอ่านข้อมูล และนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งทุกอย่างจากประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้ ในแง่การแข่งขันก็รู้สึกว่าท้าทาย พอเราทำชิ้นงานเสร็จก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ทั้งกลุ่มรู้สึกภูมิใจมากที่ผ่านเข้ารอบมาได้ เพราะอาร์เอส กรุ๊ป นับเป็นเคสที่ยากมาก ด้วยตัวโมเดลธุรกิจที่ไม่เหมือนใครด้วย มันท้าทายจริงๆ ซึ่งการมาร่วมงานในครั้งนี้ทำให้เรารู้จักและเข้าใจในตัวธุรกิจของ อาร์เอส มากขึ้น และพร้อมที่จะนำไปตอบโจทย์ที่ได้รับมา นอกจากนี้ ยังประทับใจมากที่ เฮียฮ้อ ได้พูดถึงจุดแข็งของพนักงานและผู้บริหารที่นี่ เพราะไม่ว่าความท้าทายอะไรที่จะเกิดขึ้น อาร์เอส ก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน และพร้อมที่จะลุยเข้าไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีโอกาสเสมอ เพื่อที่จะขยาย ecosystem ของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น ขอบคุณที่ผู้บริหารและพี่ๆ พนักงานของ อาร์เอส ที่ทุ่มเทมาให้ข้อมูลต่างๆ แบบเต็มที่ พวกเราพร้อมที่จะนำไปใช้ตอบโจทย์ที่ได้รับมาแล้ว”

อาร์เอส กรุ๊ป เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถและศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และเปิดกว้างตามแนวนโยบาย RS Diversity ซึ่งพร้อมจะสนับสนุนโครงการดีๆ ที่นำมาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของทุกคนเพื่อต่อยอดความคิดและทักษะให้หลากหลายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ที่ www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL

Share post:

spot_img

Related articles

สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท

“สุริยะ” สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุกตลาดโลก

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จ.สงขลา

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420