สุพัฒนพงษ์ นั่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วย Soft Power

Date:

ตั้งรองนายก สุพัฒนพงษ์ นั่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วย Soft Power

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง ที่ 206/2565 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วย Soft Power โดยมอบหมายให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนชั้นนำ อาทิ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการ มีอำนาจ หน้าที่สำคัญในการกําหนดเป้าหมายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา Soft Power ของประเทศไทย ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไปสู่นานาประเทศ

นายอนุชา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดัน Soft Power ไทยให้เป็นปัจจัยใหม่ในการสร้างประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน Soft Power ไทยให้เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้ได้อย่างแท้จริง

Share post:

spot_img

Related articles

สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท

“สุริยะ” สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุกตลาดโลก

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จ.สงขลา

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420