กรมการค้าภายในช่วยเหลือชาวสวนมะนาว

Date:

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไปยัง Farm Outlet ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นประธานในการจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับเกษตรกรและคืนกำไรให้กับผู้ริโภค Farm Outlet ทั่วประเทศ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบัน เป็นช่วงฤดูกาลผลผลิตมะนาวในประเทศออกสู่ตลาด ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหามะนาวราคาตกต่ำ กรมฯ จึงได้เร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งรับซื้อมะนาวจากเกษตรกร เพื่อนำมาจัดกิจกรรมกับผู้บริโภค ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ที่กระจายอยู่ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดของ Farm Outlet ตลอดจนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า หรือแหล่งจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรในกรณีที่เกิดปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำหรือล้นตลาด ซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง และคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มากกว่า 1,200,000 บาท

สำหรับมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้ ทางกรมฯ ได้ผนึกกำลัง Farm Outlet ทั่วประเทศ โดยรับซื้อมะนาวจากเกษตรกร กระจายไปสู่ Farm Outlet จำนวนกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใน Farm Outlet ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จะได้รับมะนาว 1 กิโลกรัม เป็นของสมนาคุณ

“กรมการค้าภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ เกษตรกร ได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่ชุมชน ในการพัฒนาให้ Farm Outlet เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง และส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใดเราอยากเห็นรอยยิ้ม ทั้งจากเกษตรกรและผู้บริโภคที่ช่วยสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรไทย เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถ ดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต” รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว

Share post:

spot_img

Related articles

บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ ลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วม(codeshare partnership) กับลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

GIFT รับเงินปันผลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

GIFT รายงานตลาดฯ รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory”

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory” บริการรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง มุ่งสู่การดำเนินงานแบบ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427