กรมโรงงานฯ ผนึก อินฟอร์มาฯ สานต่อนโยบาย BCG

Date:

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นปัญหาสำคัญของโลกที่ต้องหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน ฉะนั้นการสร้างเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนขนาดใหญ่ในการใช้ทรัพยากร ด้วยปัจจัยดังกล่าวผนวกกับการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจ ระดับนานาชาติ ได้ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางชั้นนำด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องระดับภูมิภาคงานเดียวในประเทศไทย เพื่อยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี ความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการผลักดันและขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าทัน รวมทั้งมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “จากผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศทั่วโลกในปัจจุบัน ทำให้แต่ละประเทศมุ่งหาแนวทาง การลดมลพิษและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งประเทศไทยได้นำเอาโมเดล BCG Economy มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน กรมโรงงานฯ ได้ขานรับและเดินหน้าสานต่อนโยบาย ดำเนินงานตามเป้าหมายที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ในทุกมิติ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมและกำกับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียว และมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติในที่สุด 

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมโรงงานฯ ร่วมมือกับทางผู้จัดงาน อินฟอร์มาฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์รวมของผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต และเพิ่มโอกาสในการมารับรู้ข่าวสารข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย องค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำหรับงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 ในปีนี้ ทางกรมโรงงานฯ ได้มีบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการขับเคลื่อน BCG การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว CSR การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” ครอบคลุมหัวข้อสัมมนากว่า 18 ประเด็น อาทิ เรื่องของความปลอดภัยในโรงงาน,ข้อปฏิบัติ Self-Declaration และกฎระเบียบด้านมลพิษในอากาศ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน” รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าว

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราทำงานร่วมกับกรมโรงงานฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันขานรับนโยบาย BCG จากทางภาครัฐและผลักดันไทยสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งในปีนี้เราได้จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 หรืองานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมระดับนานาชาติที่ครอบคลุมและเฉพาะทางมากที่สุด รวมถึงการจัดหาโซลูชั่นที่จำเป็น นำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ด้านหม้อไอน้ำ ปั๊ม วาล์ว ซีล และส่วนประกอบการที่สำคัญอื่นๆ โดย เราเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการต่อฐานเติมยอดในการอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั้ม และวาล์ว จากผู้จัดแสดงงานกว่า 250 แบรนด์ชั้นนำจาก 15 ประเทศ งานเดียวที่รวมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Boonyium Associate/ Getabec/ Kawsaki/ Miura/ NTEC/ Thai Hirakawa เป็นต้น”

เตรียมพบกับงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั้ม และวาล์ว ชั้นนำของภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นร่วมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน และงาน THAI WATER EXPO 2022 (THW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมระดับนานาชาติงานเดียวของประเทศไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสีย นอกจากนี้ยังจัดพร้อมกับงาน TISSUE AND PAPER BANGKOK 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมชั้นนำของเอเชีย สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 1-2
หากคุณกำลังมองหาหม้อไอน้ำอัจฉริยะและปั๊มและวาล์วอัจฉริยะเพื่อปรับปรุงธุรกิจและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นงานที่ห้ามพลาดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมได้แล้ววันนี้ที่ www.boilex-asia.com หรือ www.pumpsandvalves-asia.com

Share post:

spot_img

Related articles

บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ ลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วม(codeshare partnership) กับลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

GIFT รับเงินปันผลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

GIFT รายงานตลาดฯ รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory”

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory” บริการรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง มุ่งสู่การดำเนินงานแบบ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427