บลจ.วี เปิดขาย IPO “ WE REALASSETS” ลงทุนสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าได้

Date:

นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี) เปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกที่กำลังเจอแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อที่สูง ไม่ว่าจากประเทศจีนที่มีการ Lockdown ส่งผลกระทบต่อฝั่งอุปทาน (Supply Chain) ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวลง แต่จากสงครามยูเครนกับรัสเซียที่มีความยืดเยื้อ ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดความผันผวนกับสินทรัพย์ต่างๆ

ต่อเนื่องมาถึงช่วงครึ่งหลังของปี ทั้งนี้จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขึ้นดอกเบี้ยแรงสุดในรอบ 28 ปี และคาดว่าจะปรับขึ้น 0.75% อีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยตลาดการเงิน (Fed Fund Futures) คาดการณ์ว่า Fed อาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง 3.50 –3.75% ภายในปี 2022 นี้ ซึ่งจะส่งผลให้สินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลกจะเผชิญความผันผวนต่อไป

ดังนั้นการหาสินทรัพย์คุณภาพที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและรับมือกับความผันผวนได้จะมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภทที่รักษามูลค่าได้ (Real Asset) ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงโดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินสดตามสัญญานั้น โดยจากข้อมูลในอดีต การจัดสรรเงินเพียง 10% – 20% ของพอร์ตการลงทุนใน Real Asset จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน และโอกาสสร้างผลตอบแทน Risk-adjusted return ได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในพอร์ต Traditional ในหุ้นและตราสารหนี้ โดยหากพอร์ตการลงทุนมีลักษณะ Conservative (ลงทุนในตราสารหนี้ 80% และหุ้น 20%) จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 6.78% และสำหรับพอร์ต Aggressive ( ลงทุนในตราสารหนี้ 20% และหุ้น 80%) จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10.09% ในขณะนี้หากเพิ่มสัดส่วน Real Asset 10% ในพอร์ต Conservative จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 7.02% และเพิ่มสัดส่วน Real Asset 20% ในพอร์ต Aggressive จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 9.99%

“การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีรายได้รับจากกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ มีสภาพคล่องสูง (Liquidity Asset) และมีการจ่ายปันผลที่น่าสนใจ จะช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวน และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด จึงมองว่าเป็นโอกาสและจังหวะการลงทุน”

บลจ.วี จึงเปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิด วี เรียล แอสเซท (WE REALASSETS) ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2565 ประเภทกองทุนผสม มีระดับความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท เน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Real Asset ผ่านกองทุนหลัก WAVERTON REAL ASSETS FUND บริหารจัดการโดย Waverton Investment Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการที่มีเอกลักษณ์และมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สินทรัพย์ Real Asset ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เพื่อค้นหาสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าได้ ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นลงทุนเชิงรุกด้วยการคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีการเติบโตจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าและกระแสเงินสดรับอย่างสม่ำเสมอ เน้นเลือกสินทรัพย์พื้นฐานดี ผ่านการวิเคราะห์ Bottom-up และ Top-down เพื่อกำหนดกรอบการลงทุน

กองทุนหลักจะกระจายลงทุนแบบ Multi-Asset Allocation มีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตลาดใน 5 กลุ่มสินทรัพย์ ได้แก่

1.อสังหาริมทรัพย์ (Property) เช่น คลังเก็บสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, บ้านพักผู้สูงอายุ, ที่อยู่อาศัย

2.โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (Infrastructure) เช่น ระบบโทรคมนาคม ระบบประปา ถนน ทางด่วน สนามบิน ฯลฯ

3.สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) เช่น สินค้าพลังงาน (Energy) โลหะอุตสาหกรรม (Industrial Metals) เช่น ทองแดง, ตะกั่ว และโลหะมีค่า (Precious Metals) ได้แก่ ทองคำ และเงิน

4.กลุ่มธุรกิจสินเชื่อให้กู้ (Specialist Lending) เช่น สินเชื่อในกลุ่ม Healthcare, สินเชื่อในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

5.การจัดหาเงินทุนด้านสินทรัพย์ (Asset Finance) คือการลงทุนที่นำไปสู่ความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ที่นำมาอ้างอิง เช่น เครื่องบิน เรือ เป็นต้น รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์เพลง

โดยสัดส่วนสินทรัพย์ที่ลงทุนในพอร์ตกองทุนหลักกว่า 80% ได้รับกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอมีความเชื่อมโยงจากอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน ได้แก่

  1. Atlas Global Infrastructure
    2.Supermarket Inc Reit Plc.
    3.Invesco Physical Gold ETC
    4.Brookfield Renewable Partners LP (Canadian Listing)
    5.Shell Plc Ord €0.07

ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธ์ลงทุนที่เน้นสินทรัพย์ที่มีการเติบโตของมูลค่า ทำให้กองทุนหลัก WAVERTON REAL ASSETS FUND ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565 ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือนอยู่ที่ -0.8% ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 4.4% ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 1.7% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 11.0% ย้อนหลัง 2 ปีอยู่ที่ 32.8% ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่21.9% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 24.6% โดยเมื่อเทียบกับดัชนีเทียบวัด ย้อนหลัง 1 เดือนอยู่ที่ 0.3% ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 4.6% ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 5.9% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 12.4% ย้อนหลัง 2 ปีอยู่ที่ 19.3% ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 24.7% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 28.2% ตามลำดับ (ดัชนีเทียบวัด: CPI +4%, Source: WAVERTON as of 31 May 2022)

“การลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สม่ำเสมอและสามารถรับมือกับภาวะความผันผวนได้ ท่ามกลางปัจจัยที่กดดันการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและด้วยกลยุทธ์การกระจายลงทุนที่หลากหลาย “กองทุนเปิด วี เรียล แอสเซท (WE REALASSETS)” จึงเป็นกองทุนที่ บลจ.วีอยากแนะนำ โดย
ควรมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 10-20% ของพอร์ต สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Real Asset ต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนเติบโตในระยะยาว” นายอิศรา กล่าว

Share post:

spot_img

Related articles

EXIM BANK จัดอบรมพัฒนาสินค้าและแบรนด์ไทย

EXIM BANK จับมือพันธมิตร จัดอบรมพัฒนาสินค้าและแบรนด์ไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงินรุกเปิด 15 จุดบริการรับสมัครแบบเบ็ดเสร็จ 

เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงินรุกเปิด 15 จุดบริการรับสมัครแบบเบ็ดเสร็จ ย่านชุมชน นำร่องพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงดอกเบี้ย 2.50%

คณะกรรมการกนง. เสียงส่วนใหญ่มีมติ 6 ต่อ 1 เสียงให้คงดอกเบี้ย 2.50% โดย 1 เสียงให้ลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%

บสย. ตั้งเป้าค้ำผู้ประกอบการ 5 หมื่นล้าน

ครม. เห็นชอบมาตรการให้ บสย. ช่วยเหลือ SMEs ผ่านโครงการ PGS ระยะที่ 11 ค้ำสินเชื่อ 5 หมื่นล้าน

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420