บมจ.สแกน อินเตอร์ ขายหุ้นกู้ 300 ล้าน

Date:

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 3 แห่งจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ หลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ขณะที่หุ้นกู้ของ SCN ที่เสนอขายครั้งนี้ มีมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท และมีราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท โดยอายุ 2 ปี 7 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ รวมทั้งครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน รวมวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไม่เกิน 300 ล้านบาท

โดยบริษัทจะมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ รวมทั้งมีการกำหนดการชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SCN ให้ตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์, 11 พฤษภาคม, 11สิงหาคม 11 พฤศจิกายน ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน (กำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)

ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้ง แรก คือ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายในวันครบ กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาเสนอขายหุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ซึ่งหากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่สนใจสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นกู้ของ SCN ได้ผ่านทางผู้จัดจำหน่ายทั้ง 3 บริษัทหลักทรัพย์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อเป็นแหล่งเงินทสำหรับการลงทุนพัฒนากิจการของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน และธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 489 คัน, ธุรกิจซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซ, ธุรกิจขนส่ง NGV, และธุรกิจซ่อมบำรุงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ (Maintenance) เป็นต้น ประกอบกับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เติบโตในอนาคต ตลอดจนชำระคืนเงินกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

Share post:

spot_img

Related articles

บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ ลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วม(codeshare partnership) กับลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

GIFT รับเงินปันผลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

GIFT รายงานตลาดฯ รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory”

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory” บริการรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง มุ่งสู่การดำเนินงานแบบ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427