บอร์ด iiG ไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียน

Date:

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 มีมติในประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IIG-W1) จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 20 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมี ราคาใช้สิทธิ 32.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,861,842.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 56,861,842.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,723,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการการลงทุนใน บริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็ม จำกัด (Lansing) จำนวนไม่เกิน 8,723,684 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ IIG-W1 จำนวน 5,000,000 หุ้น โดยมีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

Share post:

spot_img

Related articles

พายุหมุนแจกเงินดิจิทัล ป่วนธกส.ถูกล้วงเงิน

พายุหมุนแจกเงินดิจิทัล ป่วนแบงก์ ธ.ก.ส. หลังถูกล้วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท จนสหภาพฯ แรงงาน และหลายฝ่ายออกมาต้าน ว่าเสี่ยงผิดกม.

เล่นน้ำสงกรานต์ อย่าลืมพกบัตรประชาชน รักษาได้ทุกที่

เล่นน้ำสงกรานต์ ผู้ประกันตนอย่าลืมพกบัตรประชาชนใบเดียว เที่ยวสงกรานต์อุ่นใจ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องสำรองจ่าย

สหภาพแรงงาน ธ.ก.ส. ต้านสุดตัวใช้เงินแบงก์แจกดิจิทัลวอลเล็ต

สหภาพแรงงาน ธ.ก.ส. ออกโรงต้านสุดตัว ใช้เงินแบงก์ 1.7 แสนล้านบาท  แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ส่งเรื่องกฤษฎีกา สคร. และ ธปท. ตีความว่าทำได้หรือไม่

เริ่มแล้วสร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ล้านละหมื่น

เริ่มแล้วสร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ล้านละหมื่น  สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าเชื่อดันเศรษฐกิจ-ตลาดบ้านคึกคัก เพิ่มโอกาสให้มีบ้านง่ายขึ้น

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420