iiG ทุ่ม 331 ล้าน ลงทุน LANSING เข้าถือหุ้น 51% รุกปั้น Health Tech แห่งชาติ

Date:

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแก่องค์กรธุรกิจแบบครบวงจร เปิดเผยผลประกอบการและทิศทางการเติบ ในงานแถลงข่าว iiG Digital Transformation : The Road A Head โดยผลประกอบการครึ่งปีแรก ปี 2565 (1H 2022) บริษัทฯ ทำรายได้รวมอยู่ที่ 457.78 ล้านบาท เติบโต 42.7% กำไรสุทธิ 52.94 ล้านบาท เติบโต 64.9% สำหรับรายได้รวมปี 2565 นี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 900-950 ล้านบาท

โดยที่ผ่านมารายได้รวมของบริษัทฯ จะมีลักษณะเป็น Seasoning กล่าวคือ รายได้ของครึ่งปีหลังจะมีการเติบโตสูงกว่าครึ่งปีแรก แต่ในช่วงที่ผ่าน บริษัทฯ สามารถทำรายได้เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 6 ไตรมาส ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยนั้นยังคงมีดีมานด์ที่สูงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างเร่งมือปรับกลยุทธ์ และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ จึงทำให้ iiG และกลุ่มบริษัทในเครือนั้น มีปริมาณงานและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์

สำหรับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งเน้นการต่อยอดในสิ่งที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ คือการทำ Digital Transformation สำหรับองค์กรธุรกิจ โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อปี 2563 เราได้มีการขยายการให้บริการและสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายไปยังธุรกิจด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (Data Analytics & Management) การวางแผนกลยุทธ์และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ (Digital Insurance)

ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ เตรียมเข้าลงทุนใน บริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด หรือ LANSING ผู้นำด้าน Software Development, Outsourcing และ IT Security ซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 12 ปี โดยมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 331,449,992 บาท หรือคิดเป็น 51.00 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ LANSING

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า LANSING จะช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัทฯ และมีโอกาสต่อยอดพัฒนาธุรกิจใหม่ร่วมกันในอนาคต เนื่องจากทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน โดยบริษัทฯ มีความชำนาญในการวางระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) สำหรับองค์กรต่างๆ ที่มีความต้องการที่หลากหลาย ในขณะที่ LANSING มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านระบบ IT ให้กับลูกค้า และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น Healthcare ซึงจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจในแนวตั้ง (Vertical Expansion) โดยนำเสนอการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Transformation) แก่ลูกค้า เช่น เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Technology) หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นต้น อีกทั้ง LANSING มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาบุคลากรด้าน IT ซึ่งจะสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถหาบุคลากรทางด้าน IT เพื่อสนับสนุนการให้บริการของบริษัทฯ ที่มีความต้องการบุคลากรด้าน IT จำนวนมากได้

ด้านนายนวรัตน์ รัตน์นราทร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด กล่าวว่า การที่ iiG เข้ามาลงทุนใน LANSING จะเป็นการเสริมศักยภาพในการเติบโตของ LANSING ให้แข่งแกร่งมากขึ้นเช่นกัน โดย LANSING มีแผนการพัฒนา สร้าง Health Tech รองรับการให้บริการเครือโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของ LANSING สอดคล้องตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่จะมุ่งเน้น การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือ Medical Tourism มากขึ้น

นายสมชาย ยังกล่าวเสริมด้วยว่า การลงทุนใน LANSING เป็นหนึ่งใน Milestone ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการต่อยอดด้าน Digital Transformation สำหรับองค์กรธุรกิจ โดย LANSING มีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ ประกอบกับผลประกอบการในอดีตของ LANSING มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังมีโอกาสในการเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ LANSING มีความถนัดได้ ทำให้รายได้ของ LANSING มีโอกาสเติบโตที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ

Share post:

spot_img

Related articles

บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ ลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วม(codeshare partnership) กับลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

GIFT รับเงินปันผลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

GIFT รายงานตลาดฯ รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory”

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory” บริการรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง มุ่งสู่การดำเนินงานแบบ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427