ธปท. ตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ 4 ตำแหน่ง

Date:

นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565) คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการลาออก ของนายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และมีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ดังนี้

1.เลื่อนตำแหน่ง น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

2.เลื่อนตำแหน่ง น.ส.ดารณี แซ่จู ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

3.เลื่อนตำแหน่ง นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

4.เลื่อนตำแหน่ง น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

Share post:

spot_img

Related articles

สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท

“สุริยะ” สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุกตลาดโลก

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จ.สงขลา

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420