กรุงเทพประกันภัย พลิกฟื้นในไตรมาส 2 ปี 2565 โชว์กำไร 428.6 ล้านบาท

Date:

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 (เม.ย.-มิ.ย.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 5,731 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ลดลงร้อยละ 1.9 ขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 2,157.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 410.5 มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 3,107.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 736.7 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 950.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.9 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 428.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52.1 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 4.03 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 12,350.1 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 เติบโตร้อยละ 2.9 ขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 7,313.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 743.0 มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 4,076.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 375.3 ผลขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,236.4 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว ขาดทุนสุทธิ 3,151.9 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 284.3 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29.60 บาท

Share post:

spot_img

Related articles

บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ ลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วม(codeshare partnership) กับลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

GIFT รับเงินปันผลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

GIFT รายงานตลาดฯ รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory”

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory” บริการรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง มุ่งสู่การดำเนินงานแบบ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427