กรุงไทยมอบเงินสนับสนุน สสน. บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

Date:

ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,740,000 บาท แก่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ และ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน. ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อใช้ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี 2565 ในพื้นที่กลุ่มบริหารน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนโรงเรียนเฉลิมรัช จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่แนวทางการพัฒนาการจัดการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารที่มุ่งมั่นนำเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

Share post:

spot_img

Related articles

สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท

“สุริยะ” สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุกตลาดโลก

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จ.สงขลา

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420