ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน

Date:

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจีส่งมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บรรเทาปัญหาผู้ป่วยแออัดและรองรับประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตคนไทย โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุณห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ร่วมรับมอบจากนายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และ นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เป็นสถานการณ์วิกฤตด้านสาธารณสุขของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การเกิดโรคระบาดใหม่ทำให้หน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน สถาบันบำราศนราดูร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญ ที่มีภารกิจในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รวมถึงโควิด19 ด้วย โดยแต่ละวันมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่มารอรับบริการ แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัด สถาบันบำราศนราดูร จึงไม่มีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่เพียงพอ มูลนิธิเอสซีจี เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้ จึงได้ชวนกัลยาณมิตร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างมากมายและยาวนาน มาร่วมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูรด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษานี้ด้วย

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจีในการดำเนินการจัดสร้างอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลในครั้งนี้และด้วยเจตนารมณ์ของธนาคารฯ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคม ที่ผ่านมาธนาคารฯ ได้ร่วมสนับสนุนหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบดังกล่าว ไม่เพียงแต่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องทำงานอย่างหนัก โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต้องมีการเตรียมสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอ โดยเฉพาะสถาบันบำราศนราดูรนับได้ว่าเป็นหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญ การสนับสนุนจัดสร้างอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชนในครั้งนี้ จะเป็นการแบ่งเบาภาระของสถาบันบำราศนราดูร ลดความแออัด ลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัย และรองรับประชาชนที่มารับบริการที่สถาบันฯ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร ได้รับการออกแบบจาก SCG Experience และก่อสร้างโดย เอสซีจี Cement and Construction Solution โดยการออกแบบครั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ด้านการใช้งานของผู้มารับบริการของสถาบันบำราศนราดูร ที่ต้องการความโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และมีที่นั่งเพียงพอสำหรับการรอรับบริการ โดยมีพื้นที่ใช้งานรวม 122 ตารางเมตร ทั้งนี้ ในการก่อสร้างยังได้เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีขั้นตอนการผลิตที่ช่วยลด Waste อีกด้วย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท โดยมูลนิธิเอสซีจี สนับสนุน 1,100,000 บาท และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสนับสนุน 700,000 บาท

ปัจจุบัน อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน พร้อมรองรับการใช้งานสำหรับประชาชนที่มารอรับบริการภายในสถาบันบำราศนราดูร เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยแก่ผู้มาใช้บริการ นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเอสซีจี ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทย เพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

Share post:

spot_img

Related articles

สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท

“สุริยะ” สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุกตลาดโลก

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จ.สงขลา

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420