“บสย. พร้อมช่วย” หนุนจัดซื้อ SMEs

Date:

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 องค์กรต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีสัดส่วนวงเงินที่จัดหาได้จาก SME สูงสุดลำดับ 2 สัดส่วน 86.45% ในงาน SME – GP Day “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” สนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นความภาคภูมิใจของ บสย. สูงสุดอีกรางวัลหนึ่ง ภายใต้แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs “บสย. พร้อมช่วย“ สนับสนุนการจัดจัดซื้อจัดจ้างใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ SMEs ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของ บสย. ซึ่งได้แสดงบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าระบบที่ถูกต้อง ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ สสว.

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การคัดเลือก และเจตนารมณ์ของการมอบโล่รางวัล ของ สสว. ได้วางเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ให้จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจาก SME ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ Thai SME GP ของ สสว. ซึ่งพบว่าในปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดรวม 43,593 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน พิจารณาจากมูลค่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME เกิน 100 ล้านบาท โดยทำการวิเคราะห์ผลของการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ใน 2 มิติ คือ

1.มิติจำนวนเงิน พิจารณาจากมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม

2.มิติสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ซึ่งจะพิจารณาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม
ผลจากการพิจารณาได้มอบโล่เกียรติคุณให้ บสย. ในมิติสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs และเป็นองค์กรต้นแบบเพียงหนึ่งเดียวจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับกระทรวงการคลัง ประจำปี 2564

“ในฐานะที่ บสย. เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง ได้ยึดแนวนโยบายการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการค้ำประกันสินเชื่อ และ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสนับสนุนและการช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโตอย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง”

Share post:

spot_img

Related articles

สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท

“สุริยะ” สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุกตลาดโลก

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จ.สงขลา

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420