“โจรปล้น 10 ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว”

Date:

“โจรปล้น 10 ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” คำกล่าวที่ดูแสนคร่ำครึ และถูกนำมาพูดเปรียบเปรยเตือนสติกันมาอย่างยาวนานยังคงความจริงอยู่เสมอ ไม่ว่าเทคโนโลยีในการป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจะก้าวไปไกลขนาดไหน แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะความละเลย ความประมาทของมนุษย์ได้

สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้คนส่วนใหญ่มักคิดว่า “อัคคีภัย” เป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้จริงแล้วเป็นภัยใกล้ตัวที่มักเกิดขึ้นเสมอ และบ่อยครั้งก็สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรง

ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาคาร 6 ชั้น สีลมซอย 2, ชุมชนบ่อนไก่, ตึกแถวย่านบางบอน, ตึกแถวสี่คูหาย่านสำเพ็ง, ที่เก็บแบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟ สมุทรปราการ, ผับชลบุรี, ตึก EnCo อาคาร A ล่าสุด สถาบันจัสแมกไทย ถนนสาธร บางเคสมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ราย

เหตุการณ์ไม่คาดคิดเหล่านี้อาจไม่สามารถควบคุมได้ แต่หากมีมาตรการป้องกันที่ดี และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ก็จะช่วยบรรเทา ทุเลาความเสียหายในการเกิดเหตุ ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ควรมีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้อุปกรณ์และระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยป้องกันและลดการสูญเสียต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิต

ข้อมูลจาก บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE ผู้ออกแบบระบบดับเพลิง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดับเพลิงครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ระบุว่า การสร้างความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ ที่อยู่อาศัย สถานประกอบการทุกขนาด ทั้งนี้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1.อุปกรณ์และระบบเตือนภัย อาทิ อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ตรวจจับความร้อน แจ้งเหตุเพลิงไหม้

2.อุปกรณ์และระบบดับเพลิง อาทิ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ, โฟม, สารสะอาด, ก๊าซ เป็นต้น

สำหรับที่อยู่อาศัยประชาชนทั่วไป ควรเลือกใช้ระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน เช่น อุปกรณ์เตือนภัย ถังดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิง ติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม ศึกษาทำความเข้าใจวิธีการใช้งาน รวมถึงหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำทุกเดือน หรือตรวจสอบตามที่มาตรฐานสากลและกฎหมายกำหนด เช่น ทดสอบสัญญาณเตือน ,อุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ,ตรวจสอบหัวกระจายน้ำ ,ดูแลถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพ ไม่บุบ บวม หรือขึ้นสนิม และตรวจสอบระดับความดันและปริมาณสารเคมีให้อยู่ระดับที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และระบบที่เหมาะสมตามขนาดพื้นที่ประกอบธุรกิจ รวมถึงจัดเตรียมช่องทางหนีไฟ มีแผนผังและวิธีการหลบหนีไปยังบริเวณที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างถูกต้อง
ส่วนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ถือเป็นความรับผิดชอบ ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี พ.ศ.2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ปี พ.ศ.2535 ว่าด้วยการกำหนดโครงสร้างและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารสูงและอาคารใหญ่พิเศษ และกฎกระทรวงฉบับที่ 39 ปี พ.ศ.2537 ว่าด้วยการกำหนดแบบวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย ระบบแสงสว่างและการระบายอากาศเพื่อควบคุมการสร้างอาคารสูงให้มีความปลอดภัยต่อการเกิดอัคคีภัย

รวมถึงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ระบุไว้ว่า “โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟได้ที่มีพื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าให้ครอบคลุมพื้นที่นั้น”

นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการควรตระหนัก และประเมินความเสี่ยงของอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น เพราะนอกจากระบบดับเพลิงจะช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของชีวิตบุคคลากรในพื้นที่แล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันการหยุดชะงักของการดำเนินงาน และสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันระบบดับเพลิงมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนมาตรฐานการทำงานของอุปกรณ์ ที่ช่วยป้องกันและลดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง FTE อยากให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการขยายเล็ก – ใหญ่ ตระหนักถึงสิ่งนี้และให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
โดยงบประมาณทำระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง สำหรับบ้าน 1 หลัง จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 – 10,000 บาท อาคารทั่วไป 500,000-1,000,000 บาท โรงงานอุตสาหกรรม มีตั้งแต่ 3 ล้าน – 80 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่, ความสูงของอาคาร, ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ดับเพลิง เป็นต้น

จะได้เห็นว่าสำหรับบ้าน 1 หลัง การลงทุนไม่ได้มากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือแม้แต่ระบบของโรงงาน สถานประกอบการที่มีราคาค่างวดค่อนข้างสูง แต่ก็คุ้มค่ากว่ามากเมื่อเทียบกับความสูญเสีย และความเสียหายทางธุรกิจ ที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทขอแสดงความเสียใจ กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในช่วงที่ผ่านมา และขอชื่นชมการทำงานของ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัคร กู้ภัย ที่พยายามควบคุมสถานการณ์อย่างสุดความสามารถ

Share post:

spot_img

Related articles

พายุหมุนแจกเงินดิจิทัล ป่วนธกส.ถูกล้วงเงิน

พายุหมุนแจกเงินดิจิทัล ป่วนแบงก์ ธ.ก.ส. หลังถูกล้วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท จนสหภาพฯ แรงงาน และหลายฝ่ายออกมาต้าน ว่าเสี่ยงผิดกม.

เล่นน้ำสงกรานต์ อย่าลืมพกบัตรประชาชน รักษาได้ทุกที่

เล่นน้ำสงกรานต์ ผู้ประกันตนอย่าลืมพกบัตรประชาชนใบเดียว เที่ยวสงกรานต์อุ่นใจ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องสำรองจ่าย

สหภาพแรงงาน ธ.ก.ส. ต้านสุดตัวใช้เงินแบงก์แจกดิจิทัลวอลเล็ต

สหภาพแรงงาน ธ.ก.ส. ออกโรงต้านสุดตัว ใช้เงินแบงก์ 1.7 แสนล้านบาท  แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ส่งเรื่องกฤษฎีกา สคร. และ ธปท. ตีความว่าทำได้หรือไม่

เริ่มแล้วสร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ล้านละหมื่น

เริ่มแล้วสร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษี ล้านละหมื่น  สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าเชื่อดันเศรษฐกิจ-ตลาดบ้านคึกคัก เพิ่มโอกาสให้มีบ้านง่ายขึ้น

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420