ธ.ก.ส. ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565

Date:

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center (GECC) ประจำปี 2565 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐให้มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี อีกทั้งมีมาตรฐานในการพัฒนาหรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยในปีนี้ ธ.ก.ส. มีสาขาที่ผ่านการตรวจประเมินในระดับก้าวหน้า จำนวน 8 สาขา ได้แก่ สาขาท่าต้นเกี๋ยง จังหวัดเชียงราย สาขาเขลางค์ จังหวัดลำปาง สาขาอุโมงค์ จังหวัดลำพูน สาขาทุ่งรวงทอง จังหวัดพะเยา สาขาภูเพียงและสาขาน้ำปั้ว จังหวัดน่าน สาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และสาขาตรัง จังหวัดตรัง รวมถึงผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน อีกจำนวน 120 สาขา

ธ.ก.ส. พร้อมยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาบริการทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าทุกประเภท และพร้อมเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างภาคเกษตรไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืน

Share post:

spot_img

Related articles

สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท

“สุริยะ” สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุกตลาดโลก

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จ.สงขลา

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420