‘ช้อปปี้’ เปิดตัวกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ แปลงโฉมกล่องพัสดุที่ใช้แล้วสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

Date:

กิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ เริ่มต้นในช่วงการเฉลิมฉลองแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ‘Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี

ด้วยจุดมุ่งหมายยิ่งใหญ่ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทย ‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคมกับ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน พร้อมนำร่องกิจกรรมเพื่อสังคมในช่วงมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ‘Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day’ กับการเปิดตัว กิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ เชิญชวนชาวไทยรวบรวมกล่องพัสดุจากการช้อปปิ้งออนไลน์ มาทิ้งในจุดรับทั่วกรุงเทพฯ กว่า 100 จุด เพื่อให้ช้อปปี้และเหล่าพันธมิตรร่วมกันนำกล่องพัสดุมารีไซเคิล ต่อยอดประโยชน์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานองค์กรและมูลนิธิเพื่อการใช้ประโยชน์แก่สังคมต่อไป เปิดรับกล่องพัสดุตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายน 2565

ช้อปปี้เชื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและร่วมสร้างทางเลือกเพื่อความยั่งยืนได้ โดยเมื่อปี 2563 ‘ช้อปปี้’ ริเริ่ม #ShopeeTogether ที่เปรียบเสมือนร่มใบใหญ่ของกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของช้อปปี้เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน จวบจนปัจจุบัน ช้อปปี้ได้สานต่อโครงการ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน ชู 3 แนวคิดสำคัญ ได้แก่ Together We Care ร่วมกันเพื่อสิ่งแวดล้อม, Together We Grow ร่วมกันสู่ก้าวที่เติบโต และ Together We Share ร่วมกันแบ่งปัน โดยทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

นางสาว สุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เพื่อเป็น การฉายภาพความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องของช้อปปี้ เราได้เดินหน้าสานต่อ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน นำร่องด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ ภายใต้แนวคิด Together We Care ร่วมกันเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับการร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมโดยนำการรีไซเคิลเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนกับเป้าหมายในการกระตุ้นพฤติกรรมผู้คนให้หันมาตระหนักถึงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่น่าอยู่ขึ้น กิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ จะถูกจัดขึ้นรับเทศกาลช้อปปิ้งปลายปี เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางที่สะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้น โดยเริ่มเฟสแรกในช่วงแคมเปญ ‘Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day’ มหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีของช้อปปี้”

กิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายกลุ่มธุรกิจและกลุ่มบริษัทในเครือฯ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง (มหาชน), ), บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Shopee Xpress เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกทางด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งมอบที่อยู่อาศัยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ หนึ่งในพันธมิตรกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ กล่าวว่า “ด้วยแนวคิด “พฤกษา ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต “Tomorrow. Reimagined.” ซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่า พฤกษาจะไม่หยุดคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของลูกค้าทั้งในวันนี้และอนาคต ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พฤกษาจึงมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนช้อปปี้ในกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ ด้วยการเปิดพื้นที่โครงการที่อยู่อาศัยของพฤกษากว่า 70 แห่ง ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เพื่อเป็นจุดรับกล่องพัสดุใช้แล้วเพื่อส่งต่อไปรีไซเคิล ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยโครงการและชุมชนข้างเคียงในการส่งต่อกล่องพัสดุ และยังสามารถจัดการปริมาณกล่องพัสดุใช้แล้วที่อาจกลายเป็นขยะในอนาคตด้วย ถือเป็นโอกาสอันดีที่พฤกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ใน กิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ และร่วมปลูกฝังจิตสำนึกการใส่ใจ่สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้อยู่อาศัย รวมถึงผู้คนในสังคมกับช้อปปี้”

กิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ ยังได้ SCGP Recycle องค์กรพันธมิตรที่เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับสังคมตามกรอบแนวคิด ESG มาร่วมมือในการรับกล่องพัสดุใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของ SCGP Recycle นำทรัพยากรมาหมุนเวียนและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระดาษที่ผ่านการรีไซเคิลแล้วจะถูกนำมาใส่ไอเดียสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดโต๊ะเรียน ชุดโต๊ะอาหาร เป็นต้น เพื่อส่งต่อเป็นสาธารณประโยชน์กลับคืนสู่สังคมให้แก่หน่วยงาน องค์กร และมูลนิธิต่าง ๆ ต่อไป

“กิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความสนับสนุนที่ดีจากทุกคน ช้อปปี้ขอขอบคุณพันธมิตร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ใช้งานช้อปปี้ และทุกคนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจครั้งนี้ด้วยกัน เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์ให้สังคมในวงกว้าง ทั้งนี้ ความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในช่วงมหกรรมแคมเปญ Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ช้อปปี้ขอฉลองการทำดี อัพไซส์ความสุขให้แก่ชาวไทยด้วยการส่งมอบประสบการณ์การช้อปและความบันเทิงแบบจัดเต็ม ‘ช้อปยิ่งกว่า ลดยิ่งกว่า แจกยิ่งกว่า คุ้มค่ายิ่งกว่า และสนุกยิ่งกว่า’ ควบคู่ไปกับการทำภารกิจเพื่อสังคมต่างๆของช้อปปี้ต่อไปในตลอดปี 2565 เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการที่เราสามารถทำได้ พร้อมส่งความสุขให้แก่สังคมต่อไป” นางสาวสุชญา กล่าวสรุป

ร่วมกันสู่ความยั่งยืน ร่วมสร้างปรากฏการ์ณผ่านกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ เพียงนำกล่องพัสดุและบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้วจากการช้อปปิ้งออนไลน์มายังจุดรับกล่อง กว่า 100 จุดทั่วกรุงเทพฯ อาทิ โครงการที่อยู่อาศัยของพฤกษา, อาคารเอสซีจี 100 ปี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุดบริการ Shopee Xpress ที่เข้าร่วมทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

Share post:

spot_img

Related articles

สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท

“สุริยะ” สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุกตลาดโลก

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จ.สงขลา

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420