แบงก์รัฐเดินหน้าสนองนโยบายรัฐ ให้การทำงานเกิดความยั่งยืน

Date:

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินสมาชิกตอบสนองนโยบายรัฐ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยมีกรรมการสมาคม ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุม

โดยมีการพิจารณาหารือวาระสำคัญ ได้แก่ การให้ความเห็นชอบแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินของรัฐ ผ่านคณะอนุกรรมการครอบคลุมงานหลักทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านตรวจสอบ ด้านกำกับการปฏิบัติงาน ด้านสอบทานสินเชื่อ ด้านความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีเพิ่มอีก 1 คณะ เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมถึงการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการเงินและบัญชีร่วมกันของสถาบันการเงินของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบและยินดีให้การสนับสนุนแนวทางการจัดทำภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย (Financial Landscape) ภายใต้แนวคิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมจัดส่งผู้แทนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการดังกล่าว

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งนี้ มีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ซึ่งเป็นการจัดประชุม On Site ครั้งแรกภายหลังจากสถานการณ์ Covid-19 ผ่อนคลายลง โดยยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยทางสาธารณสุขโดยเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 11 อาคาร 4ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

Share post:

spot_img

Related articles

บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ ลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วม(codeshare partnership) กับลุฟท์ฮันซ่า และสวิสแอร์

GIFT รับเงินปันผลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

GIFT รายงานตลาดฯ รับเงินปันผลระหว่างกาลจาก A Lot Tech 59.2 ล้านบาท

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory”

UPM เครือฯ PRI ติดเครื่องธุรกิจ ส่ง “UPM Monitoring & Laboratory” บริการรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง

“BR Group” หรือ บางกอกแร้นช์ เดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง มุ่งสู่การดำเนินงานแบบ ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427