ครม.เห็นชอบรับรอง 9 วัดคาทอลิก

Date:

ครม.เห็นชอบรับรอง 9 วัดคาทอลิก เป็นวัดคาทอลิกตามกฎหมาย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกเป็นวัดคาทอลิกตามกฎหมายจำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดศีลมหาสนิท (ตลิ่งชัน), วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ (ลาดพร้าว), วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก (ซอยนาคสุวรรณ), วัดพระเมตตา (เชียงแสน), วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ (เชียงของ), วัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล (เชียงคำ), วัดนักบุญมอนิกา (น่าน),วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร (แพร่) และวัดพระแม่มหาการุณย์ (แคมป์สน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไป

สำหรับการรับรองวัดคาทอลิกจะเกิดประโยชน์ดังนี้คือ มีความมั่นคงด้านศาสนจักร เนื่องจากวัดคาทอลิกเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นศูนย์รวมการประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมของศาสนิกชนในวาระสำคัญต่างๆ ตามหลักศาสนบัญญัติ ซึ่งการรับรองวัดคาทอลิกจะทำให้วัดสามารถคงอยู่และสร้างความเชื่อมั่นแก่คริสต์ศาสนิกชนได้ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถาน เช่น โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมบูรณะศาสนสถาน และยังมีเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือการหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยวัดคาทอลิกได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีจากเงินที่บริจาคให้แก่วัด

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การรับรองวัดคาทอลิกครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 โดยการรับรองวัดคาทอลิกในประเทศไทยมีขึ้นครั้งแรกใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีการตราพ.ร.บ.ว่าด้วยลักษณะ ฐานะ ของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ร.ศ.128 (พ.ศ.2452) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้ให้การรับรองวัดคาทอลิกในเขตการปกครองของมิซซังกรุงเทพ ที่ตั้งขึ้นก่อน พ.ร.บ.ดังกล่าวใช้บังคับรวมจำนวน 43 วัด ต่อมาได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยลักษณะฐานของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม ลงวันที่ 27 ส.ค. 2472 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งนั้นได้มีรับรองวัดคาทอลิกในเขตการปกครองของมิซซังท่าแร่-หนองแสง จำนวน 14 วัด ทำให้มีวัดคาทอลิกที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 57 วัด

แต่ภายหลังปี พ.ศ. 2472 ไม่มีการประกาศจัดตั้งหรือรับรองวัดคาทอลิกเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงานราชการหลายครั้ง ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับหน่วยงานและขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งหรือรับรองวัดคาทอลิก

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันจำนวนคริสต์ศาสนิกชนเพิ่มขึ้นครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย จึงได้ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ.2564 เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาจัดตั้งและรับรองวัดคาทอลิกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีวัดคาทอลิกสามารถยื่นขอจัดตั้งตามกฎหมายเข้าสู่การอนุมัติของ ครม. ในครั้งนี้

Share post:

spot_img

Related articles

สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท

“สุริยะ” สั่งเจรจา ดอนเมืองโทลเวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 130-145 บาท ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK ร่วมยินดีกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา

EXIM BANK พบปะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐกานา หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs รุกตลาดโลก

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผลิตและส่งออกเครื่องจักรแปรรูปอาหาร จ.สงขลา

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ozapeumy/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420